Koordynator do spraw promocji zdrowia: mgr Radosław Szulc – nauczyciel wychowania fizycznego
Członkowie Zespołu Ds. Promocji Zdrowia: mgr Danuta Byzdra – nauczyciel wychowania fizycznego
  mgr Katarzyna Wilk – nauczyciel wychowania fizycznego
  mgr Zbigniew Gawron – nauczyciel chemii i fizyki
  mgr Joanna Kwapisz – nauczyciel fizyki
  mgr Katarzyna Tyczyńska-Piątek– pedagog szkolny
  mgr Ewelina Szewczyk – nauczyciel chemii
  mgr Anna Karcz – psycholog szkolny
  mgr Joanna Zdybel – nauczyciel biologii
  mgr Danuta Wężowska – pielęgniarka  szkolna
   Zofia Wiercigroch – przewodnicząca samorządu uczniowskiego
  Rafał Górka – zastępca przewodniczącej samorządu uczniowskiego
  Sonia Magiera – sekretarz samorządu uczniowskiego